Na osnovu ugovora o rekonstrukciji Ulice Fadila Jahića Španca (Mjesna zajednica „Pionirska dolina-Nahorevo“), kojeg su potpisali načelnik Dževad Bećirević i direktor firme „Grakop“ Šukrija Melezović, radnici firme Grakop su okončali radove na ovoj saobraćajnici. Projekat je finansirala Općina Centar.
Grakop je nakon uklanjanja stare kolovozne konstrukcije postavio novi tampon, te 585 metara novih betonskih ivičnjaka. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda ugrađeno je 100 metara drenažnih cijevi, 70 metara betonskih rigola, 16 novih uličnih slivnika kao i 20 metara linijske poprečne rešetke. Ovom prilikom je također urađena nivelacija 72 šibera za vodu, 52 šahta, te pet rešetki za odvod oborinskih voda.
Za stabilizaciju nove saobraćajnice izgrađen je novi armirano-betonski potporni zid. Na kraju radova je postavljeno 3.326 metara kvadratnih novog asfalta duž 900 metara ove ulice.
logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.