Da nas prepoznate kao pouzdane partnere, koji su sposobni da odgovore svim Vašim zahtjevima, te tako proširiti svoje proizvode i usluge na bosanskohercegovačkom tržištu zadržavajući njihov kvalitet na evropskom nivou.

Misija postojanja i poslovanja firme GRAKOP d.o.o. ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja zainteresovanih strana za procese izrade na građevinskim objektima, niskogradnji i uslugama.

Zaposleno osoblje i vlasnici svoje interese ostvaruju kroz postizanje potpunog zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga uz zadovoljavanje potreba društvene zajednice i interesa poslovnih partnera GRAKOP d.o.o. u tržišnom konceptu poslovnih odnosa.

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.