Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su zavšili projekat uređenja saobraćajnice u Ulici Dajanli Ibrahim-bega na Gorici (Mjesna zajednica „Ciglane-Gorica“). Radi se o saobraćajnici smještenoj između ulica Odobašina i Antuna Hangija na Koševskom brdu, ukupne dužine od oko 600 metara. Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 160.000 KM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokom realizacije ovog projekta osim novog asfalta duž saobraćajnice uradila se i sanacija trotoara. Osim navedenog, urađena je nivelacija šahtova i slivnika za odvod površinskih voda. Radnici pomenute firme su izgradili novi armirano-betonski potporni zid dužine 40 metara, čija je uloga stabilizacija tla padine ispod romskog naselja na Gorici na kojoj je jučer započeo projekat uređenja i sadnje stabala i ukrasnih grmova, te trave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon završetka uređenja zelene površine i asfaltiranja saobraćajnice ovaj dio općine Centar je dobito sasvim novu ljepšu sliku.

 

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.