Kontakt

Preduzeće Grakop osnovano je 1995. godine kada je i registrovano kao Javno preduzeće, da bi 2000. godine bilo privatizirano i prešlo u 100% privatno vlasništvo.

icon_widget_image Gromiljak BB 71250 Kiseljak, Bosna I Hercegovina icon_widget_image + 387 30 872 219 + 387 30 872 416 icon_widget_image finansije@grakop.ba grakop@grakop.ba

a REFERENCE Ono na što smo posebno ponosni jesu naše reference. U protekli više od 20 godina stekli smo neprocjenjivo znanje i iskustvo kroz brojne projekte i kroz rad sa velikim brojem klijenata različitih profila. GRAKOP

REFERENCE

U proteklih više od 20 godina uspješnog poslovanja stekli smo neprocjenjivo znanje i iskustvo kroz realizaciju brojnih projekata na izgradnji, sanaciji, rekonstrukciji i održavanju puteva. Zahvaljujući dugogodišnjem kvalitetnom radu i profesionalnom, individualnom pristupu svakom pojedinačnom klijentu i zadatku, danas je Grakop d.o.o. Kiseljak kompanija sa preko 1.000 poslovnih referenci. Neki od značajnih projekata sa naše referenc liste, koji se posebno ističu su:
GOTOVI PROJEKTI
Izgradnja Koridora Vc – Autoput, dionica Lepenica – Tarčin
GOTOVI PROJEKTI
LOT1 - Izgradnja spore trake Kobiljača FBIH
GOTOVI PROJEKTI
Rekonstrukcija regionalnog puta Kiseljak – Kreševo (Dera)

PARTNERI

Poslovni partneri s kojima smo imali zadovoljstvo da sarađujemo u proteklim godinama ili trenutno sarađujemo su:
GOTOVI PROJEKTI
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
GOTOVI PROJEKTI
DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO
GOTOVI PROJEKTI
DIR. ZA PUTEVE SB. KANTONA FBIH
GOTOVI PROJEKTI
J.P. CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA KISELJAK FBIH
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA CENTAR SARAJEVO FBIH
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA N. SARAJEVO
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA ILIDŽA BIH
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA TRNOVO
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA HADŽIĆI
GOTOVI PROJEKTI
OPĆINA VOGOŠĆA FEDERACIJA BIH
GOTOVI PROJEKTI
JP AUTOCESTE FBIH
Dokaz kvalitete rada i poslovanja naše kompanije je činjenica da su nam svi navedeni investitori izdali potvrde o uspješno i kvalitetno završenim projektima. Pored gore navedenih investitora, uspješnu poslovnu saradnju Grakop d.o.o. Kiseljak ostvaruje i s brojnim privatnim privrednim subjektima.