Na osnovu okvirnog sporazuma od decembra 2013. godine o izvođenju radova na održavanju regionalnih i lokalnih puteva od interesa za Kanton Sarajevo općina Trnovo potpisala je dva ugovora na osnovu Sporazuma o učešću u realizaciji Projekta sanacije lokalnog puta Sinanovići (Općina Trnovo) – Luka Bjelimići (Općina Konjic), oba ugovora su potpisana 26.08.2015. godine.

Ugovorene strane, odnosno investitori su Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i općina Trnovo. Izvođač je Grakop d.o.o. Kiseljak.

Ovaj put je od velikog značaja za Trnovo, te se općina Trnovo u ugovoru obavezala da će riješavati eventualne imovinsko-pravne odnose na lokacijama na kojima će se izvoditi radovi. Izvođač radova je otpočeo radove odmah po potpisivanju ugovora, kako je i u ugovoru istaknuto.


12087408_10206516278281503_382458244_n12076959_10206516280721564_643721102_n
12087555_10206516276361455_1274422681_n12087607_10206516278081498_1665461078_n

 

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.