U Ulici Nurudina Gackića kod broja 70 izgrađen je potporni zid dužine 13 i visine 1,70 metara. Zbog veće otpornosti, zid je pravljen u četiri dijela (kampade) dužine po 3,25 metara.

Prilikom izgradnje zida u Ulici porodice Foht kod broja 120 prvo je uklonjen stari oronuli kameni zid, nakon čega je izgrađen novi armirano-betonski dužine 8,50 metara, dok je drugi izgrađeni potporni zid u toj ulici na broju 134 dužine 17 metara. Kako to nalažu građevinske norme, u zidove su ugrađeni odvodi za površinske vode s ciljem smanjenja pritiska na konstrukciju zida.

Potporni zidovi su izgrađeni po projektu kojeg je, po nalogu Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar, uradio Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.