Kontakt

Preduzeće Grakop osnovano je 1995. godine kada je i registrovano kao Javno preduzeće, da bi 2000. godine bilo privatizirano i prešlo u 100% privatno vlasništvo.

icon_widget_image Gromiljak BB 71250 Kiseljak, Bosna I Hercegovina icon_widget_image + 387 30 872 219 + 387 30 872 416 icon_widget_image finansije@grakop.ba grakop@grakop.ba
Image Alt

Grakop

GRAKOP d.o.o slavi 20 godina uspješnog rada

Kompanija koja radi po najvišim svjetskim stadardima Kompanija Grakop d.o.o. osnovana je 1995. godine sa sjedištem u Kiseljaku i registrovana je kao Javno preduzeće. Tri godine poslije, kompanija je privatizirana u 100% vlasništvu Melezović Šukrije. Vlasnik kompanije iza sebe ima četrdeset godina radnog iskustva na poslovima niskogradnje ujedno je i direktor preduzeća Grakop d.o.o. Centrala preduzeća se danas prostire na oko 25 hiljada metara kvadratnih i nalazi se u naselju Gromiljak u Kiseljaku. Na ovih 25.000 metara kvadratnih se nalaze.
– Zgrada uprave – Objekat za tehnički pregled vozila – Benzinsku pumpu – Prostor za građevinske mašine i opremu – Radionicu za servisiranje građevinskih mašina – Prostore za skladištenje opreme.
Nakon osnivanja kompanija je počela, sa tada osam zaposlenih, sanaciju ratom uništene infrastrukture, tačnije obnovu porušenih stambenih objekata. Radovi se izvode uz pomoću humanitarnih organizacija koje finansiraju ove projekte. Grakop d.o.o. na ovim projektima popravlja i sanira štete na više stotina stambenih objekata, a samo preduzeće počinje da raste i da se razvija. U tom procesu kristalizira se daljnji rad i djelovanje kompanije – radovi na održavanju, sanaciji i izgradnji puteva, odnosno poslovi niskogradnje.

Od nekadašnje firme koja je imala osam zaposlenih radnika, Grakop d.o.o. je danas postao gigant sa 120 zaposlenih. Vozni park kompanije danas sadrži 95 najsavremenijih strojeva i kamiona. U sklopu politike preduzeća posebno mjesto zauzima ulaganje u obrazovanje i mlade kadrove. Danas u kompaniji rade bivši stipendisti ove kompanije koji su dobili akademska zvanja u oblasti prava, ekonomije, inženjera saobraćaja, arhitekture i građevine. Ne treba ni napominjati da i danas preduzeće nastavlja da ulaže u edukaciju, doedukaciju i usavršavanje mladih Bosne i Hercegovine.

ISO Standardi Cijeli trud radnika Grakop.d.o.o., na čelu sa direktorom Melezovićem, isplatio se u nekoliko navrata. U mnoštvu priznanja ističu se posebno tri certifikata i to: – ISO 14001:2004- Sistem upravljanja zaštitom životne okoline – ISO 9001:2008- Sistem upravljanja kvalitetom, te – BH OHSAS 18001:2007- Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Također, jedno od najvećih priznanja ogleda se u činjenicida je ova kompanija učestvovala u svojstvu podizvođača u izgradnji najmodernijeg autoputa u regionu, Koridora V-c. Brojne državne institucije, lokalne uprave, privatni investitori koriste usluge ove renomirane kompanije. Najveći stepen saradnje kompanija Grakop je ostvarila sa općinom Trnovo, gdje su osim održavanja puteva učestvovali i u izgradnji novih dionica. U periodu od 1997. godine do danas na Bjelašnici su napravljeni desetine kilometara novih puteva. Kompanija Grakop d.o.o. sarađuje redovno sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, Direkcijom za puteve SBK i Direkcijom za puteve Federacije BiH i lokalnim upravama. Također, kompanija Grakop d.o.o. redovno radi na području sarajevskih opšina Hadžići, Novi Grad, Centar, Ilidža, ali i na području Srednjo-bosanskog kantona.
Dvadeseti rođendan Izuzev gradnje novih puteva, važno je istaći da je kompanija Grakop d.o.o. učestvovala i u izgradnji sportskih terena, većih, ali i manjih mostova na području opšina Fojnica i Trnovo. Osim navedenih radova Grakop učestvuje i u poslovima niskogradnje u matičnoj opšini Kiseljak. Posljednjih godina direktor i vlasnik kompanije, Šukrija Melezoviž, povodom godišnjica kompanije organizira druženje za sve svoje radnike, prijatelje i poslovne prijatelje, a tako će biti i ove godine kada kompanija slavi dvadeseti rođendan. Za kraj treba istaći da je kompanija Grakop d.o.o. ponosni graditelj Vaših puteva već dvadeset godina, te da djeluje pod motom „Težimo da budemo najbolji“. Kao takvi ostavili smo trag u cijeloj infrastrukturnoj mreži BiH, a i u nastavku ćemo se truditi da opravdamo povjerenje naših klijenata. Kompanija Grakop d.o.o. je od početka svoj put gradila malim, ali sigurnim koracima, nije bilo vrtoglavih uspona, ali ni padova, jer kako kaže stara poslovica: “Put od hiljadu milja počinje jednim korakom”.