Građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka, sa kojom Općina Centar ima potpisan ugovor o izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji ulica na njenom području, 10. augusta ove godine započela je rekonstrukciju dijela Ulice debelo brdo na Soukbunaru od broja 18 do raskrsnice sa ulicom Soukbunar 124, ukupne dužine 200 metara.

U dosadašnjem toku radova uklonjen je stari oštećeni asfalt i dotrajala podloga kolovozne konstrukcije umjesto koje je postavljena nova, te položen novi tampon. Prije asfaltiranja planirana je nivelacija šahtova i šibera za vodu te postavljanje nove slivne rešetke za odvodnju površinskih voda koje su najveći uzrok propadanja stare kolovozne konstrukcije.

“Danas, u okviru ovog projekta, planiramo započeti sa izgradnjom dva armirano-betonska potporna zida dužine 20 i 30 metara nakon čega postavljamo novi asfalt.  Radove u ovoj ulici planiramo okončati do 9. septembra ove godine”, kazao je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme ”Grakop”.

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila 108.000 KM, dok je za nadzor zadužena firma “Coning” iz Sarajeva.

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.