Ukoliko omoguće vremenske prilike, danas će radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka postaviti drugi sloj asfalta na dijelu ulice Nurudina Gackića između brojeva 22 i 40 na Soukbunaru, čime bi okončali ovaj komunalni projekat čiju realizaciju je finansirala Općina Centar Sarajevo u iznosu od gotovo 24.500 KM.

Radnici su prvo uklonili stari oštećeni asfalt i podlogu koja je zamijenjena novom. Nivelisani su šahtovi i slivničke rešetke za odvodnju površinskih voda te šibera za vodu, nakon čega je postavljen novi asfalt. Za nadzor je zadužena firma „Coning“ iz Sarajeva.

Radovi su izvedeni na osnovu potpisanog ugovora za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju ulica na području općine Centar, kojeg su potpisali načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktor firme „Grakop“ Šukrija Melezović.

Osim asfaltiranja dijela ulice Nurudina Gackića, u okviru ovog ugovora, okončana je sanacija dijela ulice Soukbunar između brojeva 84-89, te je proširena raskrsnica u ulici Odobašina kod broja 59, prema naselju Crni Vrh.

Preostala je još sanacija zida u ulici Avde Jabučice kod broja 46, koja je planirana da počne u skorije vrijeme. Ukupna vrijednost navedenih radova je 85.825 KM, koje je Općina Centar izdvojila iz ovogodišnjeg budžeta.

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.