Neki od naših poslovnih partnera su:

  1. DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO
  2. OPĆINA TRNOVO
  3. DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJEBOSANSKOG KANTONA
  4. OPĆINA NOVI GRAD
  5. OPĆINA CENTAR
  6. DIREKCIJA ZA CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.