Nakon što su komunalna preduzeća završila sa radovima na sanaciji svoje infrastrukture, radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su tokom proteklog perioda nastavili rekonstrukciju Ulice Fadila Jahića Španca na Nahorevu.

Projekat finansira Općina Centar u iznosu od gotovo 184.000 KM, a radovi se izvode na osnovu ugovora o rekonstrukciji pomenute saobraćajnice kojeg su potpisali načelnik Dževad Bećirević i direktor firme „Grakop“ Šukrija Melezović.

Kako je navedeno u predmjeru i predračunu radova, angažovana firma će nakon uklanjanja stare kolovozne konstrukcije postaviti novi tampon, te 585 metara novih betonskih ivičnjaka. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda planirana je ugradnja 100 metara drenažnih cijevi, 70 metara betonskih rigola, 16 novih uličnih slivnika kao i 20 metara linijske poprečne rešetke. Također, planirana je nivelacija 72 šibera za vodu, 52 šahta, te pet rešetki za odvod oborinskih voda. Za stabilizaciju nove saobraćajnice biće izgrađen novi armirano-betonski potporni zid. Na kraju radova je planirano postavljanje 3.326 metara kvadratnih novog asfalta duž 900 metara ove ulice.

Kompletan projekat rekonstrukcije Ulice Fadila Jahića Španca je realizovan u fazama gdje je prvo završena dionica između ulica Nahorevska i Hamida Beširevića. Prethodno je u ovoj ulici urađena rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže, za šta je Općina Centar iz svog budžeta izdvojila iznos od 537.815 KM, od čega je za rekonstrukciju vodovodne mreže izdvojeno 154.805 KM, a za rekonstrukciju kanalizacije 383.010 KM.

fadila jahica 2fadila jahica 3fadila jahica 6 fadila jahica naslfadila jahica 4

 

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.