Radovi su počeli 27. maja 2013. godine. Radi se o projektu vrijednosti 40.000 kM od čega je Općina Centar obezbijedila 25.000 kM, a preostala sredstva je dala Javna ustanova “Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo”. Radove je izvodila građevinska firma “Grakop d.o.o.” iz Kiseljaka, dok je za nadzor bila zadužena “Energotehnika” iz Doboja.

Na početku radova je uklonjen površinski sloj zemlje i urađeno proširenje trase, nakon čega je postavljen novi tamponski sloj od kamenog materijala i 1.050 kvadratnih metara asfalta. Završetkom ovog projekta zaljubljenicima u prirodu će biti olakšan dolazak do vodopada Skakavac, čije je šire područje površine 1.430 ha Skupština Kantona Sarajevo 2002. godine proglasila spomenikom prirode.

Pomenuti projekt je realiziran na osnovu ugovora o izvođenju radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji ulica na području općine Centar, kojeg su 22. maja 2013. godine, potpisali načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktor firme ‘’Grakop’’ Šukrija Melezović.

logo-mobile

Grakop d.o.o.
a: Gromiljak b.b. Kiseljak, BiH
e: grakop@grakop.ba
t: +387 30 872 219

fb
tw
logo-olx

Copyright 2018 © Grakop d.o.o.